vineri, 5 septembrie 2008

Peste 20 de milioane lei fonduri nerambursabile pentru PFA si IMM din România

Comunicat de presă

Începând din 26 august 2008, pe o perioadă de trei luni, persoanele fizice autorizate, IMM-urile, dar şi alte categorii de întreprinzători din sectorul privat din România pot accesa fonduri nerambursabile, oferite pentru retehnologizare şi adoptarea unor soluţii de tip e-business prin intermediul unui Program de Finanţare Nerambursabilă, destinat sectorului IMM-urilor din România.
Programul de Finanţare Nerambursabilă, în valoare de 20.070.000 lei (9.000.000 USD), este o sub-componentă a proiectului „Economia Bazată pe Cunoaştere” şi este finanţat de către Banca Mondială şi Guvernul României.
Programul este administrat de către Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, prin Unitatea de Management al Proiectului „Economia Bazată pe Cunoaştere” (UMP) şi finanţează proiecte având ca scop îmbunătăţirea competitivităţii firmelor româneşti pe piaţa internă şi pe pieţele externe, prin adoptarea de tehnologii inovatoare şi soluţii informatice de tip e-business.
Programul se adresează următoarelor grupuri ţintă din România: persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi intreprinderi familiale, microîntreprinderi, IMM-uri, asociaţii care activează în domeniul agriculturii, societăţi cooperative, cooperative agricole, grupuri de producători
Cei interesaţi de achiziţionarea de utilaje de producţie moderne alături de sisteme informatice cu ajutorul acestor fonduri pot depune proiecte în acest sens începând din 26 august şi până în 24 noiembrie 2008, orele 14, la sediul UMP-MCTI din Bulevardul Libertăţii Nr. 14, Sector 5, Bucureşti.
Pentru a veni în sprijinul firmelor mai puţin familiarizate cu pregatirea documentatiei proiectelor, UMP-MCTI a introdus drept cheltuială eligibilă pentru finanţare costurile legate de serviciile de consultanţă, care pot reprezenta până la 20% din valoarea proiectului propus pentru finanţare.
Documentaţia necesară redactării proiectelor se descarcă de la adresele http://www.ecomunitate.ro şi http://www.mcti.ro.
Valoarea finanţărilor oferite variază de la 33.450 lei pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderi familiale, 223.000 lei pentru IMM-uri şi poate ajunge până la 446.000 lei pentru parteneriatele formate dintr-un IMM (beneficiar) şi o unitate de drept public sau privat (partener), atestată pentru desfăşurarea activităţilor de cercetare-dezvoltare.
Reprezentanţii UMP-MCTI vă pot răspunde la întrebări cu privire la Programul de Finanţare Nerambursabilă “e-creştere!” la adresa de e-mail ecrestere@kep.ro şi la telefon 0317104022.


Contact presă: Adriana Bîrzan
E-mail: ecrestere@kep.ro
Tel: +4031 710 40 22
Fax: +4031 710 40 24

miercuri, 4 iunie 2008

LANSAREA WEBSITE-ULUI
www.fonduricomunitare.ro
Transparency International Romania, Autoritatea de Audit şi Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor Botoşani au lansat luni, 19 mai, site-ul http://www.fonduricomunitare.ro/ dedicat tuturor celor interesaţi de modul în care România înţelege să fructifice drepturile de ordin financiar pe care i le conferă calitatea de stat membru.
Site-ul reprezintă platforma centrală de comunicare pentru membrii reţelei naţionale de ONG-uri, care monitorizează derularea contractelor cu fonduri europene, alături de Autoritatea de Audit. Acesta se adresează tuturor persoanelor interesate de modul de contractare, cheltuire şi gestionare a fondurilor comunitare.
Prin intermediul http://www.fonduricomunitare.ro/ puteţi afla informaţii despre:
· fondurile structurale post-aderare pentru coeziune economică şi socială,
· reglementările europene privind contractarea şi cheltuirea fondurilor structurale,
· cadrul legislativ naţional,
· documente de planificare multianuală privind utilizarea fondurilor post-aderare.
· tehnici de monitorizare a contractelor cu fonduri europene
· modele de bune practici din alte state membre
· autorităţile competente din România şi datele de contact
· ONG-urile care formează reţeaua naţională de monitorizare şi modul în care alte organizaţii pot deveni membre.
În cadrul secţiunii forum, reprezentanţii instituţiilor publice şi ai societăţii civile care utilizează sau monitorizează utilizarea fondurilor structurale se vor putea consulta cu experţii naţionali şi străini pe teme legate de gestiunea fondurilor comunitare şi vor putea împărtăşi experienţele proprii în acest domeniu.
http://www.fonduricomunitare.ro/ este realizat în cadrul proiectului „Crearea unei reţele naţionale de ONG-uri cu scopul monitorizării integrităţii utilizării fondurilor structurale post-aderare în România", derulat de Transparency International Romania, alături de Autoritatea de Audit şi de organizaţiile societăţii civile, membre ale reţelei naţionale de monitorizare. Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană prin Programul PHARE 2005 - Consolidarea Democraţiei în România.
Pentru mai multe informaţii vizitaţi site-ul sau contactaţi-ne la numărul de telefon (021)317.71.70, sau la adresa de e-mail office@transparency.org.ro. Persoană de contact: Victor Alistar.

miercuri, 2 aprilie 2008

De interes public