vineri, 5 septembrie 2008

Peste 20 de milioane lei fonduri nerambursabile pentru PFA si IMM din România

Comunicat de presă

Începând din 26 august 2008, pe o perioadă de trei luni, persoanele fizice autorizate, IMM-urile, dar şi alte categorii de întreprinzători din sectorul privat din România pot accesa fonduri nerambursabile, oferite pentru retehnologizare şi adoptarea unor soluţii de tip e-business prin intermediul unui Program de Finanţare Nerambursabilă, destinat sectorului IMM-urilor din România.
Programul de Finanţare Nerambursabilă, în valoare de 20.070.000 lei (9.000.000 USD), este o sub-componentă a proiectului „Economia Bazată pe Cunoaştere” şi este finanţat de către Banca Mondială şi Guvernul României.
Programul este administrat de către Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, prin Unitatea de Management al Proiectului „Economia Bazată pe Cunoaştere” (UMP) şi finanţează proiecte având ca scop îmbunătăţirea competitivităţii firmelor româneşti pe piaţa internă şi pe pieţele externe, prin adoptarea de tehnologii inovatoare şi soluţii informatice de tip e-business.
Programul se adresează următoarelor grupuri ţintă din România: persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi intreprinderi familiale, microîntreprinderi, IMM-uri, asociaţii care activează în domeniul agriculturii, societăţi cooperative, cooperative agricole, grupuri de producători
Cei interesaţi de achiziţionarea de utilaje de producţie moderne alături de sisteme informatice cu ajutorul acestor fonduri pot depune proiecte în acest sens începând din 26 august şi până în 24 noiembrie 2008, orele 14, la sediul UMP-MCTI din Bulevardul Libertăţii Nr. 14, Sector 5, Bucureşti.
Pentru a veni în sprijinul firmelor mai puţin familiarizate cu pregatirea documentatiei proiectelor, UMP-MCTI a introdus drept cheltuială eligibilă pentru finanţare costurile legate de serviciile de consultanţă, care pot reprezenta până la 20% din valoarea proiectului propus pentru finanţare.
Documentaţia necesară redactării proiectelor se descarcă de la adresele http://www.ecomunitate.ro şi http://www.mcti.ro.
Valoarea finanţărilor oferite variază de la 33.450 lei pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderi familiale, 223.000 lei pentru IMM-uri şi poate ajunge până la 446.000 lei pentru parteneriatele formate dintr-un IMM (beneficiar) şi o unitate de drept public sau privat (partener), atestată pentru desfăşurarea activităţilor de cercetare-dezvoltare.
Reprezentanţii UMP-MCTI vă pot răspunde la întrebări cu privire la Programul de Finanţare Nerambursabilă “e-creştere!” la adresa de e-mail ecrestere@kep.ro şi la telefon 0317104022.


Contact presă: Adriana Bîrzan
E-mail: ecrestere@kep.ro
Tel: +4031 710 40 22
Fax: +4031 710 40 24